công an tỉnh bắc ninh - các bài viết về công an tỉnh bắc ninh, tin tức công an tỉnh bắc ninh

Sơ kết 5 năm phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong Giáo dục tại Bắc Ninh

Sau 5 năm thực hiện, quy chế góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phục vụ sự nghiệp phát triển GD&ĐT của Bắc Ninh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1