công an - các bài viết về công an, tin tức công an

Đề xuất ghi âm, ghi hình giám sát CSGT

Bộ Công an đề xuất thiết bị ghi âm, ghi hình phải được sử dụng trong suốt quá trình CSGT thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phương tiện.

Theo dõi Pháp Luật Plus