công an - các bài viết về công an, tin tức công an

Cán bộ trường ĐH Duy Tân 'giật dây' vụ thư nặc danh nói xấu các trường đối thủ

Ông Lê Văn Chung - PGĐ Trung tâm mô phỏng Đại học Duy Tân cùng cộng tác viên Trần Thị Thắm gửi 900 thư nặc danh bôi xấu các trường đối thủ...

Theo dõi Pháp Luật Plus