Pháp Luật Plus - công an quận Hoàn Kiếm - các bài viết về công an quận Hoàn Kiếm, tin tức công an quận Hoàn Kiếm

công an quận Hoàn Kiếm - các bài viết về công an quận Hoàn Kiếm, tin tức công an quận Hoàn Kiếm

Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên Truyền viết thư cảm ơn Công an quận Hoàn Kiếm

Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền viết thư cảm ơn CAQ Hoàn Kiếm, nhân viên của Ban Bản lý hồ Gươm sau khi nhận lại được tài sản.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Đêm Hồ Gươm: Nhếch nhác và rác thải

Đêm Hồ Gươm: Nhếch nhác và rác thải

0
Hiện nay tại khu vực Hồ Gươm, tình trạng các hàng quán nước xả rác bừa bãi gây ảnh hưởng nghiêm trọng cảnh quan và môi trường nhưng không bị xử lý.