Pháp Luật Plus - công an huyện Qùy Châu - các bài viết về công an huyện Qùy Châu, tin tức công an huyện Qùy Châu

công an huyện Qùy Châu - các bài viết về công an huyện Qùy Châu, tin tức công an huyện Qùy Châu

Trộm cả thanh giằng trên cột điện cao thế để bán lấy tiền mua ma túy

Các đối tượng trộm biển báo giao thông, liều lĩnh tháo cả ốc vít, thanh giằng trên cột điện cao thế để bán lấy tiền mua ma túy.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1