Pháp Luật Plus - công an huyện Nghi Lộc - các bài viết về công an huyện Nghi Lộc, tin tức công an huyện Nghi Lộc

công an huyện Nghi Lộc - các bài viết về công an huyện Nghi Lộc, tin tức công an huyện Nghi Lộc

Tóm gọn băng “cẩu tặc” nghiện ma túy

Sau khi dùng ma túy, băng “cẩu tặc” chia thành từng cặp để câu trộm chó, khi bị phát hiện sẵn sàng dùng vũ khí chống trả.

Theo dõi Pháp Luật Plus