Công an huyện Đô Lương - các bài viết về Công an huyện Đô Lương, tin tức Công an huyện Đô Lương

“Bà trùm” cho vay với lãi suất siêu kinh hoàng 50.000 đồng/triệu/ngày

“Bà trùm” cho vay ngắn hạn với mức lãi suất siêu kinh hoàng, khoảng 25.000 đồng hoặc 50.000 đồng/triệu/ngày.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1