Pháp Luật Plus - công an hậu giang - các bài viết về công an hậu giang, tin tức công an hậu giang

công an hậu giang - các bài viết về công an hậu giang, tin tức công an hậu giang

Hậu Giang: Cảnh báo một số đối tượng tự xưng “Hội thánh đức chúa trời tư gia”

Công an huyện Long Mỹ đã phát hiện 3 đối tượng tham gia vào nhóm này, trong đó có 1 đối tượng trực tiếp đi tuyên truyền, vận động.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1