công an hà tĩnh - các bài viết về công an hà tĩnh, tin tức công an hà tĩnh

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

Công an Hà Tĩnh đã khởi tố bắt bắt tạm giam đối tượng chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1