Pháp Luật Plus - con trâu là đầu câu chuyện - các bài viết về con trâu là đầu câu chuyện, tin tức con trâu là đầu câu chuyện

con trâu là đầu câu chuyện - các bài viết về con trâu là đầu câu chuyện, tin tức con trâu là đầu câu chuyện

Thân thương hình ảnh con trâu trong đời sống người Việt

Không chỉ là "đầu cơ nghiệp" của người nông dân, trâu là con vật gắn với đời sống tinh thần người Việt Nam từ xưa đến nay.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1