Pháp Luật Plus - con trai cựu bí thư tỉnh bắc ninh nguyễn nhân chiến - các bài viết về con trai cựu bí thư tỉnh bắc ninh nguyễn nhân chiến, tin tức con trai cựu bí thư tỉnh bắc ninh nguyễn nhân chiến

con trai cựu bí thư tỉnh bắc ninh nguyễn nhân chiến - các bài viết về con trai cựu bí thư tỉnh bắc ninh nguyễn nhân chiến, tin tức con trai cựu bí thư tỉnh bắc ninh nguyễn nhân chiến

Con trai cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở LĐTB&XH

Sau khi được chỉ định giữ chức Phó GĐ Sở LĐTB&XH, hơn 5 tháng sau, ông Nguyễn Nhân Chinh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở LĐTB&XH.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1