cồn Long Mỹ Phát - các bài viết về cồn Long Mỹ Phát, tin tức cồn Long Mỹ Phát

Hậu Giang xác định nguyên nhân gây ô nhiễm sông Cái Lớn

UBND tỉnh Hậu Giang xác định Nhà máy Mía đường, cồn Long Mỹ Phát là nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn nước trong thời gian qua.

Theo dõi Pháp Luật Plus