coi thường pháp luật - các bài viết về coi thường pháp luật, tin tức coi thường pháp luật

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo kiểm tra sai phạm diễn ra tại Công ty Bedra Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang – Lê Ánh Dương đã yêu cầu các Sở, Ban ngành kiểm tra, xử lý sai phạm tại Công ty Bedra Việt Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus