cố tình vi phạm quy định về PCCC - các bài viết về cố tình vi phạm quy định về PCCC, tin tức cố tình vi phạm quy định về PCCC

Chủ đầu tư tòa nhà Diamond Flower Tower chây ì, cố tình vi phạm quy định về PCCC

Chủ đầu tư tòa nhà Diamond Flower Tower vẫn chây ì, cố tình vi phạm quy định về PCCC, trong khi cư dân tòa nhà đã đi vào sinh sống!

Theo dõi Pháp Luật Plus