Pháp Luật Plus - Cố tình nhiễm Omicron - các bài viết về Cố tình nhiễm Omicron, tin tức Cố tình nhiễm Omicron

Cố tình nhiễm Omicron - các bài viết về Cố tình nhiễm Omicron, tin tức Cố tình nhiễm Omicron

Cố tình nhiễm Omicron: Khôn hay dại?

Các bác sĩ cho biết có một xu hướng nguy hiểm là những người cố tình lây nhiễm biến thể Omicron để có được kháng thể nhằm chống lại COVID-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1