có thể xả hơn 1.000m3/s - các bài viết về có thể xả hơn 1.000m3/s, tin tức có thể xả hơn 1.000m3/s

Hồ Kẻ Gỗ có thể xả lũ với lưu lượng hơn 1.000m3/s, tỉnh Hà Tĩnh di tản dân

Hiện hồ Kẻ Gỗ đang xả lũ với lưu lượng 900 m3/s và nhiều khả năng sẽ tăng lên đến hơn 1.000m3/s. Chủ tịch UBND tỉnh đã ra lệnh sơ tán dân.

Theo dõi Pháp Luật Plus