cơ thể - các bài viết về cơ thể, tin tức cơ thể

Hoàng Thịnh có thể bị treo giò vĩnh viễn sau pha vào bóng kinh hoàng đối với Hùng Dũng

Theo quy định kỷ luật của VFF mới sửa đổi, bổ sung vào mùa giải 2021 có thể Hoàng Thịnh phải nhận án phạt kịch khung là treo giò vĩnh viễn. 

Theo dõi Pháp Luật Plus