Pháp Luật Plus - cơ sở vật chất - các bài viết về cơ sở vật chất, tin tức cơ sở vật chất

cơ sở vật chất - các bài viết về cơ sở vật chất, tin tức cơ sở vật chất

Hàng trăm bộ đội tham gia di dời Bệnh viện vùng Tây Nguyên

Trung bình mỗi ngày sẽ có khoảng 300 bộ đội cùng hàng trăm nhân viên y tế sẽ tiến hành di dời bệnh viện trong thời gian dự kiến 2 tuần.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết