cơ sở vật chất - các bài viết về cơ sở vật chất, tin tức cơ sở vật chất

Hà Nội: Ghép lớp trên, 'làm đẹp' sĩ số lớp dưới

Tại Hà Nội, học sinh bậc tiểu học vì thiếu cơ sở vật chất đã phải dồn lớp, khiến sĩ số có nơi lên gần 60 em/ lớp.

Theo dõi Pháp Luật Plus