Cơ sở - các bài viết về Cơ sở, tin tức Cơ sở

Mở rộng dân chủ trong hoạt động quản lý và điều hành

Chiều 13/1, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus