cơ sở sản xuất khẩu trang y tế bằng giấy vệ sinh - các bài viết về cơ sở sản xuất khẩu trang y tế bằng giấy vệ sinh, tin tức cơ sở sản xuất khẩu trang y tế bằng giấy vệ sinh

Giữa dịch Corona: Phát hiện công ty sản xuất khẩu trang y tế bằng giấy vệ sinh?

Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Công an thành phố kiểm tra, phát hiện một cơ sở sản xuất khẩu trang y tế bằng giấy vệ sinh...

Theo dõi Pháp Luật Plus