Pháp Luật Plus - cơ sở pháp lý - các bài viết về cơ sở pháp lý, tin tức cơ sở pháp lý

cơ sở pháp lý - các bài viết về cơ sở pháp lý, tin tức cơ sở pháp lý

Hải Phòng: Hoàn thiện Đề án di dời Bến cảng Hoàng Diệu

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về Đề án di dời Bến cảng Hoàng Diệu thuộc Cảng biển Hải Phòng.

Theo dõi Pháp Luật Plus