Pháp Luật Plus - cơ sở kinh doanh Toàn Hải Minh - các bài viết về cơ sở kinh doanh Toàn Hải Minh, tin tức cơ sở kinh doanh Toàn Hải Minh

cơ sở kinh doanh Toàn Hải Minh - các bài viết về cơ sở kinh doanh Toàn Hải Minh, tin tức cơ sở kinh doanh Toàn Hải Minh

Đồng Nai: Phát hiện số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ

Công an đã ập vào kiểm tra thì phát hiện cơ sở của bà Hải đang chứa nhiều thực phẩm hết hạn, tem mác không có tiếng Việt...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1