cơ sở hạ tầng - các bài viết về cơ sở hạ tầng, tin tức cơ sở hạ tầng

Nga xây dựng hệ thống hạ tầng quân sự 'vô đối' trên loạt đảo ở Bắc Cực

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, cơ sở hạ tầng quân sự của nước này ở Bắc Cực là hiện đại nhất và không có đối thủ trên thế giới.

Theo dõi Pháp Luật Plus