Cơ sở giáo dục đại học - các bài viết về Cơ sở giáo dục đại học, tin tức Cơ sở giáo dục đại học

Loại giáo sư, phó giáo sư “kém chất lượng”: Công khai hồ sơ ứng viên trên mạng

Thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư sửa đổi sắp tới sẽ yêu cầu các cơ sở giáo dục công bố hồ sơ ứng viên...

Theo dõi Pháp Luật Plus