cơ sở đóng tàu - các bài viết về cơ sở đóng tàu, tin tức cơ sở đóng tàu

Khánh thành Cơ sở sửa chữa Bảo dưỡng tàu Cảnh sát biển Việt Nam

Ngày 28/10/2016, Lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam đã khánh thành Cơ sở Sửa chữa Bảo dưỡng tàu Cảnh sát biển Việt Nam tại Quảng Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus