Pháp Luật Plus - cơ quan y tế - các bài viết về cơ quan y tế, tin tức cơ quan y tế

cơ quan y tế - các bài viết về cơ quan y tế, tin tức cơ quan y tế

Pháp cảnh báo nguy cơ ô nhiễm chì sau vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris

Thông báo của cảnh sát và cơ quan y tế khu vực ARS cho biết đã phát hiện từ 10 - 20 gram chì/kg mẫu đất.

Theo dõi Pháp Luật Plus