cơ quan thi hành án dân sự - các bài viết về cơ quan thi hành án dân sự, tin tức cơ quan thi hành án dân sự

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan thi hành án dân sự

Đây là một trong những nội dung của Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2019.

Theo dõi Pháp Luật Plus