Cơ quan THADS - các bài viết về Cơ quan THADS, tin tức Cơ quan THADS

Thủ tục thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án: Cần cách hiểu thống nhất

Bên cạnh những ưu điểm, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP đã bộc lộ những khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi cần tiếp tục có hướng dẫn, xem xét để sửa đổi phù hợp.

Theo dõi Pháp Luật Plus