cơ quan - các bài viết về cơ quan, tin tức cơ quan

Lâm Đồng cho học sinh quay lại trường để hoàn tất thi học kỳ 2

UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản đồng ý cho học sinh phổ thông, học viên, sinh viên các trường trên địa bàn tiếp tục tổ chức thi học kỳ II.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Cải cách hành chính và yêu cầu mới

Cải cách hành chính và yêu cầu mới

0
Kết quả của quá trình thực hiện Chương trình tổng thể giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng cho thập niên tới, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.