cơ quan - các bài viết về cơ quan, tin tức cơ quan

Doanh nghiệp “kêu trời” vì bị thanh kiểm tra 138 lần

Thanh tra TP HCM làm việc với Công ty Phi Long để lắng nghe những phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp này nhằm tổng hợp báo cáo lãnh đạo TP.

Theo dõi Pháp Luật Plus