Pháp Luật Plus - cơ quan ngang Bộ - các bài viết về cơ quan ngang Bộ, tin tức cơ quan ngang Bộ

cơ quan ngang Bộ - các bài viết về cơ quan ngang Bộ, tin tức cơ quan ngang Bộ

Không đưa vào xây dựng các dự án luật chưa đủ điều kiện

Chiều 15/2, Bộ trưởng Lê Thành Long đã chủ trì buổi làm việc về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus