cơ quan hành chính - các bài viết về cơ quan hành chính, tin tức cơ quan hành chính

Xử lý nghiêm cán bộ bảo kê, làm ngơ cho vi phạm

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần xử lý là: Không để lọt tội phạm, không để oan sai người vô tội, kịp thời truy tố xét xử vụ án lớn.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Cần làm như Hà Nội!

Cần làm như Hà Nội!

0
UBND thành phố Hà Nội vừa có đề xuất giảm các ban chỉ đạo, theo đó, giải thể 41 ban, sáp nhập 27 ban để từ 108 ban xuống còn 48 ban.