cơ quan điều tra - các bài viết về cơ quan điều tra, tin tức cơ quan điều tra

Mượn xe máy và điện thoại để mua thêm bia rồi chiếm đoạt luôn

Sau khi mượn xe và điện thoại của bạn nhậu đi mua bia, đối tượng Bình đã chiếm đoạt số tài sản trên.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1