cơ quan điều tra - các bài viết về cơ quan điều tra, tin tức cơ quan điều tra

Cơ quan tố tụng tỉnh Sóc Trăng có đang khép tội công dân một cách khiên cưỡng?

Dư luận đặt câu hỏi, có hay không việc Cơ quan tố tụng tỉnh Sóc Trăng đang có đang khép tội bà Phạm Thị Mai một cách khiên cưỡng?

Theo dõi Pháp Luật Plus