Pháp Luật Plus - cơ quan điều tra - các bài viết về cơ quan điều tra, tin tức cơ quan điều tra

cơ quan điều tra - các bài viết về cơ quan điều tra, tin tức cơ quan điều tra

Công an đang củng cố chứng cứ vụ chạy điểm ở Sơn La

Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, hiện công an đang củng cố chứng cứ để kết luận việc đưa hoặc nhận tiền, nhờ đưa tiền nâng điểm thi.

Theo dõi Pháp Luật Plus