cơ quan điều tra - các bài viết về cơ quan điều tra, tin tức cơ quan điều tra

Tạm đình chỉ công tác 7 Cục trưởng liên quan đến dự trữ gạo quốc gia

Bộ Tài chính vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm làm rõ sai phạm đối với 7 Cục trưởng Dự trữ Nhà nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus