Pháp Luật Plus - cơ quan chức năng - các bài viết về cơ quan chức năng, tin tức cơ quan chức năng

cơ quan chức năng - các bài viết về cơ quan chức năng, tin tức cơ quan chức năng

Dự án khu đô thị Premia Eco City xây dựng "trái phép" trước khi được giao đất, rao bán trái quy định?

Mặc dù chưa được các cơ quan chức năng bàn giao đất và cấp phép xây dựng nhưng doanh nghiệp vẫn cho thi công Dự án Khu đô thị Premia Eco City.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết