cổ phiếu - các bài viết về cổ phiếu, tin tức cổ phiếu

Cổ phiếu mới lên sàn giảm mạnh khi thị trường điều chỉnh

Nhìn vào lịch sử giao dịch của các cổ phiếu mới lên sàn kể từ đầu năm đến nay, nhiều mã giảm mạnh ngay khi vừa lên sàn.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1