Pháp Luật Plus - cổ phiếu của bầu đức - các bài viết về cổ phiếu của bầu đức, tin tức cổ phiếu của bầu đức

cổ phiếu của bầu đức - các bài viết về cổ phiếu của bầu đức, tin tức cổ phiếu của bầu đức

Bầu Đức “ế” nặng trái phiếu, cổ đông đã hết tin?

Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai mới chỉ bán được 22 trái phiếu trong tổng số 220.000 trái phiếu chào bán.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1