Pháp Luật Plus - cổ phần - các bài viết về cổ phần, tin tức cổ phần

cổ phần - các bài viết về cổ phần, tin tức cổ phần

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Cần được trao đủ thẩm quyền, nguồn lực

Khi thảo luận ở hội trường về mô hình tổ chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trong dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) chiều qua (13/6).

Theo dõi Pháp Luật Plus