Cổ phần Hóa Vicem - các bài viết về Cổ phần Hóa Vicem, tin tức Cổ phần Hóa Vicem

Vicem kinh doanh ngoài ngành bế tắc, muốn chuyển nhượng "đất vàng"

Đây là “tâm tư, nguyện vọng” của Vicem cũng như Bộ Xây dựng, nhưng chưa được cơ quan chức năng “chốt” phương án xử lý.

Theo dõi Pháp Luật Plus