cổ phần hóa - các bài viết về cổ phần hóa, tin tức cổ phần hóa

Công ty CP Công trình giao thông Sài Gòn: Sau cổ phần hóa trúng 131 gói thầu

Công ty CP Công trình giao thông Sài Gòn vừa trúng Gói thầu Xây lắp 2 Thi công xây dựng đường Nguyễn Văn Khạ với giá trúng thầu là 86,223 tỷ đồng

Theo dõi Pháp Luật Plus