cơ hội - các bài viết về cơ hội, tin tức cơ hội

Biến khủng hoảng Covid-19 thành cơ hội

Để chúng ta chấp nhận loại bỏ những cái cũ, không phù hợp để thiết lập các cấu trúc mới, không để thể chế trói buộc sự phát triển…

Theo dõi Pháp Luật Plus

1