cơ hội đầu tư - các bài viết về cơ hội đầu tư, tin tức cơ hội đầu tư

Chuẩn bị hàng loạt cơ hội cho doanh nghiệp Hoa Kỳ đến đầu tư ở TP HCM

TPHCM vừa tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp TP HCM - Hoa Kỳ nhằm tăng cường đầu tư, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa TP HCM và Hoa Kỳ.

Theo dõi Pháp Luật Plus