Pháp Luật Plus - có hay không xảy ra động đất ở hà nội - các bài viết về có hay không xảy ra động đất ở hà nội, tin tức có hay không xảy ra động đất ở hà nội

có hay không xảy ra động đất ở hà nội - các bài viết về có hay không xảy ra động đất ở hà nội, tin tức có hay không xảy ra động đất ở hà nội

Hà Nội: Nghi động đất, nhiều tòa nhà cao tầng rung lắc

Nhiều người dân ở Hà Nội, nhất là trên các nhà cao tầng cảm nhận được sự rung lắc và cho rằng có hiện tượng động đất.

Theo dõi Pháp Luật Plus