Pháp Luật Plus - "cò" đất - các bài viết về "cò" đất, tin tức "cò" đất

"cò" đất - các bài viết về "cò" đất, tin tức "cò" đất

Kiểm tra, rà soát việc đấu giá quyền sử dụng đất nhằm trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Công điện số 304//CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1