có “đánh đồng” trách nhiệm - các bài viết về có “đánh đồng” trách nhiệm, tin tức có “đánh đồng” trách nhiệm

Dự án khu dân cư Làng Chài Quảng Nam: Cơ quan điều tra áp dụng căn cứ buộc tội có đúng quy định pháp luật?

CQĐT lại bị phản ánh là chưa làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, đánh đồng trách nhiệm dẫn đến luận tội sai lệch đối với bị can.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1