Pháp Luật Plus - cơ chế - các bài viết về cơ chế, tin tức cơ chế

cơ chế - các bài viết về cơ chế, tin tức cơ chế

Hà Nội: Tăng cường chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự

Sở Tư pháp TP Hà Nội vừa triển khai thực hiện tăng cường chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Theo dõi Pháp Luật Plus