Pháp Luật Plus - Cienco 1 - các bài viết về Cienco 1, tin tức Cienco 1

Cienco 1 - các bài viết về Cienco 1, tin tức Cienco 1

Cienco 1 kiểm điểm trách nhiệm trong cổ phần hóa

Bộ GTVT nhận định việc kiểm điểm trách nhiệm gặp khó khăn do bộ máy lãnh đạo nghỉ và thuyên chuyển công tác.

Theo dõi Pháp Luật Plus