Pháp Luật Plus - cienco 1 nợ phí - các bài viết về cienco 1 nợ phí, tin tức cienco 1 nợ phí

cienco 1 nợ phí - các bài viết về cienco 1 nợ phí, tin tức cienco 1 nợ phí

CIENCO 1 nợ hơn 2,5 tỷ đồng tiền thuế, phí

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 là một trong những doanh nghiệp đứng đầu về nợ tiền thuế, phí công khai lần 1.

Theo dõi Pháp Luật Plus