CICO - các bài viết về CICO, tin tức CICO

Vụ kiện giữa Công ty CICO và Công ty COSEVCO: Đã đi đến hồi kết

Công ty CICO đồng ý bỏ ra 2,1 tỷ đồng mua lại 268.660 cổ phần, chiếm tỷ lệ 44,78% vốn điều lệ tại chính công ty này.

Theo dõi Pháp Luật Plus