Pháp Luật Plus - chuyển nhượng đất - các bài viết về chuyển nhượng đất, tin tức chuyển nhượng đất

chuyển nhượng đất - các bài viết về chuyển nhượng đất, tin tức chuyển nhượng đất

Đà Nẵng: Chấn chỉnh chuyển nhượng đất nông nghiệp, chặn sốt đất ảo

UBND thành phố chấn chỉnh tình trạng chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng đất nông nghiệp sai quy định.

Theo dõi Pháp Luật Plus