chuyên ngành - các bài viết về chuyên ngành, tin tức chuyên ngành

Sở Kế hoạch và Đầu tư có tối đa 3 Phó Giám đốc

Đây là đề xuất tại dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành và biên chế công chức ngành Kế hoạch, đầu tư và Thống kê...

Theo dõi Pháp Luật Plus