Pháp Luật Plus - chuyên môn - các bài viết về chuyên môn, tin tức chuyên môn

chuyên môn - các bài viết về chuyên môn, tin tức chuyên môn

Thiếu nhân sự có trình độ chuyên môn, DN bà Nguyễn Thanh Phượng bị phạt

Doanh nghiệp của bà Nguyễn Thanh Phượng bị phạt vì không đảm bảo cơ cấu nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ theo quy định.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết