chuyển khoản - các bài viết về chuyển khoản, tin tức chuyển khoản

Yêu cầu chuyển khoản số tiền gần 4 tỷ để "phục vụ công tác điều tra"

Đối tượng dùng số điện thoại lạ tự xưng là cơ quan điều tra và yêu cầu chuyển khoản số tiền hơn 3,8 tỷ đồng để phục vụ công tác điều tra.

Theo dõi Pháp Luật Plus